Kultur for vekstbedrifter

Kultur For Vekstbedrifter

På oppdrag fra Innovasjon Norge har Menon Economics kartlagt kjennetegn ved høyvekstselskaper og selskaper som har blitt revitalisert fra å ha lav til høy vekst. Vi har videre laget en oversikt over forskning og annen litteratur om kultur for vekst. Rapporten inngår i kunnskapsgrunnlaget for innovasjonstalen 2019.
I litteraturgjennomgangen ser vi på både management-litteraturen og på vekstlitteraturen: førstnevnte er en stor og omfattende litteratur, sistnevnte en liten og mindre definert litteratur. Begge bidrar til å belyse viktige og ulike aspekter ved kultur for høy vekst. Vi drøfter norske rammevilkår for høy vekst og skalering.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Leo A. Grünfeld, Christine Mee Lie, Alexander Wasskog Aamo, Paal W. Hole, Gjermund Grimsby

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo