Kostnader ved overgang til fossilfri kollektivtransport

Kostnader Ved Overgang Til Fossilfri Kollektivtransport

På oppdrag for KS har Menon Economics og TØI utredet innfasingen av fossilfrie kollektivtransportløsninger i fylkeskommunal regi samt fylkeskommunenes merkostnader ved overgangen til disse. Norge har mål om å redusere egne klimagassutslipp, særlig ved å kutte utslipp fra transportsektoren. Som ansvarlig for store deler av kollektivtransporten, spiller fylkeskommunene en viktig rolle i å bidra til å nå disse målene. Utredningen viser at omstillingen til fossilfrie løsninger og nullutslippsløsninger akselererer, og at særlig antallet batteriferger vil vokse sterkt de kommende fem årene. Fortsatt er disse løsningene som regel dyrere enn løsninger på fossile energibærere og merkostnadene bæres i hovedsak av fylkeskommunene.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Øyvind Nystad Handberg, Annegrete Bruvoll, Siri Voll Dombu, Heidi Ulstein, Rolf Hagman, Tale Ørving

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo