Konsekvenser av aktivitetsfallet på sokkelen for teknologi- og kompetanseutvikling

Konsekvenser Av Aktivitetsfallet På Sokkelen For Teknologi- Og Kompetanseutvikling

På oppdrag fra OG21 har Menon sett på hvilke konsekvenser aktivitetsfallet på sokkelen har på teknologiutviklingen og kompetanseutviklingen i norsk petroleumsindustri. Gjennom kvantitative analyser og dybdeintervjuer med flere sentrale aktører i næringen vurderer vi hvordan aktivitetsfallet påvirker rekruttering til bransjen, kompetansenivået, teknologiutviklingen og økonomiske forhold. Respondentene i intervjuene inkluderer både leverandører, operatører, forsknings- og utdanningsinstitusjoner.

Rapporten er skrevet i samarbeid med DNV GL.

Språk: Norwegian
År: 2015
Forfatter: Ida Amble Ruge, Sveinung Fjose

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo