skip to Main Content

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

Konkurransebegrensende avtaler i arbeidsforhold

På oppdrag fra Arbeids- og sosialdepartementet har Menon Economics i samarbeid med Advokatfirmaet Hjort DA og analyseselskapet Opinion gjennomført en kartlegging av omfanget av såkalte «konkurransebegrensende avtaler» (først og fremst konkurranseklausuler i arbeidsavtaler) i Norge.

Undersøkelsen viser at 19 prosent av norske virksomheter hadde konkurransebegrensende avtaler i en eller flere av arbeidskontraktene med sine ansatte før 1. januar 2016. 14 % hadde konkurranseklausuler, 9 prosent hadde kundeklausuler og 4 prosent hadde rekrutteringsklausuler.
Undersøkelsen viser at konkurransebegrensende avtaler benyttes innenfor alle bransjer. En lovendring 1. januar 2016 (arbeidsmiljøloven) endrer rammene for hvordan konkurransebegrensende avtaler kan og skal benyttes. Det kan ta noe tid før arbeidsgivere tilpasser praksis til de nye reglene: 29 prosent av virksomheter i Norge hadde per mars 2016 (tidspunkt for vår undersøkelse) fått med seg at det har skjedd en regelendring fra 1. januar 2016. Bare 18 prosent av disse igjen har gjort endringer i sin praksis vedrørende konkurransebegrensende avtaler.

 

Språk: Norwegian
År: 2016
Forfatter: Erland Skogli, Ida Amble Ruge, Alex Borch

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo