skip to Main Content

Kartlegging av drosjenæringen

Kartlegging av drosjenæringen

Menon Economics har på oppdrag av Samferdselsdepartementet kartlagt forholdene i drosjenæringen. Kartleggingen er blitt brukt som grunnlag for arbeidet i det offentlige utvalget som er oppnevnt av regjeringen for å gjennomgå drosjereguleringen.

Language: Norwegian
Year: 2023
Author(s): Kristoffer Midttømme, Erika Karttinen, Petter Krogh Nilsen, Katrine Holm Reiso, Henrik M. Foseid

Contact Us

MENON ECONOMICS


Phone: +47 909 90 102
E-mail: post@menon.no
Address: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo