Helsenæringens verdi 2019

Helsenæringens Verdi 2019

Helsenæringens verdi 2019 ble lansert 25. april på NHOs helsenæringskonferanse. Rapporten er skrevet på oppdrag fra et bredt konsortium av private og offentlige aktører i helsenæringen.

Hovedbudskapet i årets rapport er: Helsenæringen i Norge fortsetter å vokse. Vekstraten har ligget rundt 8 prosent de siste årene, og veksttakten ser ut til å fortsette i 2018 og 2019 selv om 2017 viste en liten nedgang. Næringens egen forsknings- og utviklingsaktivitet vokser kraftig. Det samme gjør kapitaltilførselen til oppstarts- og vekstselskaper i næringen. Likevel er helseindustrien i Norge fortsatt liten i en internasjonal målestokk. Skal næringen virkelig få et løft, krever det at hjemmemarkedet – som i stor grad er offentlig – tar en «lokomotivrolle» i implementering av ny teknologi, nye tjenester og nye samarbeidsformer. I tillegg til å styrke norsk helsesektor vil det også gjøre norsk helseindustri mer attraktiv for kunder og investorer utenfor Norge.

Språk: Norwegian
År: 2019
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind, Bettina Eileen Engebretsen, Erland Skogli

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo