skip to Main Content

GCE Blue Maritime Global Performance Benchmark 2020

GCE Blue Maritime Global Performance Benchmark 2020

Menon Economics has for the fifth year running produced the annual status report for the Blue Maritime Cluster in Møre og Romsdal. The report documents how the maritime cluster in Møre og Romsdal has developed in recent years, benchmarks the cluster’s performance against competitors in Norway and compares recent developments to foreign competitors.
Estimates and prognosis for 2020 and 2021 are included in the analysis.

Menon Economics har for femte gang utarbeidet den årlige klyngeanalysen av GCE Blue Maritime Cluster i Møre og Romsdal på oppdrag fra klyngen selv. Rapporten viser utviklingen i den maritime klyngen og sammenligner klyngens utvikling med konkurrenter i Norge og utlandet.

Estimater og prognoser for 2020 og 2021 er inkludert i rapporten.

Språk: English
År: 2020
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Anders Merckoll Helseth, Alexander Wasskog Aamo

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo