skip to Main Content

Førevaluering av vekstgarantiordningen

Førevaluering av vekstgarantiordningen

Menon Economics har på oppdrag for Innovasjon Norge gjennomført en førevaluering av Vekstgarantiordningen. Målet med førevalueringen er å vurdere ordningens samfunnsøkonomiske rasjonale, samt å bidra til best mulig utforming av ordningen basert på erfaringer fra brukere, andre land og teoretisk innsikt.

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Kristina Wifstad, Gjermund Grimsby, Anders Myklebust

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo