skip to Main Content

Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen

Finansielle nøkkeltall for den private behandlings- og omsorgsnæringen

På oppdrag fra NHO Service og Handel har Menon Economics definert og klassifisert fem bransjer innen privat behandlings- og omsorgsvirksomhet. Videre er aktuelle regnskapstall hentet ut og regnskapsmessige indikatorer er beregnet og presentert. Utover å ha fordelt næringen mellom fem ulike bransjer er næringen også fordelt mellom hhv. stiftelser og andre selskapsformer (primært aksjeselskaper).

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Erik W. Jakobsen, Lars Hallvard Lind

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo