skip to Main Content

Evaluering av «Strategi for forvaltning av hjortevilt»

Evaluering av «Strategi for forvaltning av hjortevilt»

På oppdrag fra Miljødirektoratet har Menon Economics, Norskog og Høgskolen i Innlandet evaluert «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009. Strategien definerer tre innsatsområder for å nå mål om livs­kraftige og sunne hjorteviltbestander, en forvaltning med bred legitimitet og en forvaltning basert på samarbeid og høy kompetanse. Strategien har ni fyrtårn for å mobilisere til handling om satsingene.

Få av de skisserte tiltakene er fulgt opp i tråd med strategien. Likevel finner vi at en del av resultatmålene i strategien er oppnådd.

Språk: Norwegian
År: 2021
Forfatter: Simen Pedersen, Iselin Kjelsaas, Torstein Storaas, Erling Bergsaker, Kaja Johnsen, Maximilian Zimmermann

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo