Den norske IKT-næringens verdiskapingsbidrag

Den Norske IKT-næringens Verdiskapingsbidrag

På oppdrag for IKT-Norge har Menon foretatt en kartleggingsstudie av IKT-næringen, bestående av et litteraturstudie og en verdiskapingsanalyse.

I litteraturstudien kartlegger vi tidligere teoretiske og empiriske studier om IKT-bruk og IKT-infrastruktur med særlig fokus på økonomisk vekst. Vi gjennomgår IKTs utbredelse over tid og rom, samt det kontinuerlige prisfallet som følger av den høye innovasjonstakten. Videre fremhever vi noen særegne karakteristika knyttet til IKT, deriblant at det både utgjør en generell brukerteknologi og en nettverksteknologi, samt at IKT muliggjør digitale goder. Deretter adresserer vi Solow-paradokset, som er at fremveksten av IKT har vært vanskelig å lese fra produktivitetsstatistikken. Vi gjennomgår vekststudier av IKT-bruk og infrastruktur på makronivå, nærings- og bransjenivå og mikronivå, og retter søkelyset mot internettets økonomiske betydning spesielt. Vi tar også for oss noen vyer om fremtidige IKT-trender.

Språk: Norwegian
År: 2015
Forfatter: Rasmus Bøgh Holmen, Tori Haukland Løge, Per Botolf Maurseth

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo