Bruker vi for mye på helse?

Bruker Vi For Mye På Helse?

På oppdrag for Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund har Menon utført en analyse av de offentlige helseutgiftene. Rapporten vurderer på utviklingen i bevilgningene til helsesektoren de siste ti årene i lys av bevilgningen til andre sektorer, samt helsebudsjettene i andre land. I tillegg ser rapporten på utfordringene som helsevesenet står ovenfor i årene fremover og hvordan disse kan løses.  

Språk: Norwegian
År: 2017
Forfatter: Erland Skogli, Marcus Gjems Theie, Torbjørn Bull Jenssen, Lars Hallvard Lind, Rune Nellemann

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo