skip to Main Content

BEMANNING, KOMPETANSE OG KVALITET – status for de kommunale helse- og omsorgstjenestene

BEMANNING, KOMPETANSE OG KVALITET – status for de kommunale helse- og omsorgstjenestene

På oppdrag for Norges Sykepleierforbund har Menon gjennomført en analyse av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Rapporten tar sikte på å gi en oppdatert virkelighetsbeskrivelse av situasjonen for de kommunale helse- og omsorgstjenestene. Vi vurderer om man har evnet å styrke kommunenes kompetanse og rigget tjenestene for å overta en større andel av behandlingene i helsevesenet.

Språk: Norwegian
År: 2018
Forfatter: Marcus Gjems Theie, Lars Hallvard Lind, Torbjørn Bull Jenssen, Erland Skogli

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo