skip to Main Content

Pårørendebyrden ved Alzheimers sykdom og annen demens

Omtrent 100 000 nordmenn har Alzheimers sykdom og annen demens, hvorav de aller fleste av disse har en eller flere pårørende. Selv om mange opplever pårørenderollen som både viktig og givende, opplever pårørende over tid også nedsatt livskvalitet samt økt risiko for helseproblemer. Pårørenderollen kan oppleves som belastende både emosjonelt, praktisk og økonomisk.

Menon beregner at samfunnskostnadene knyttet til pårørendebyrden ved Alzheimers sykdom og annen demens tilsvarer 28 milliarder kroner. Basert på framskrivninger av befolkningsveksten og prevalensratene til demens vil kostnadene trolig dobles innen 2040.

Pårørende bruker mye tid og ressurser på pleie og omsorg. Hele 9 av 10 personer med Alzheimers sykdom og annen demens mottar uformell hjelp fra sine nærmeste. En gjennomsnittlig pasient med demens mottar 570 timer pleie fra pårørende per år, noe som tilsvarer en ¼ stilling. Pårørendes innsats er en viktig avlastning for det offentlige helsevenesenet. Samtidig representerer den uformelle pleien en tilsvarende byrde for de pårørende. Nær halvparten av de pårørende bruker egenmelding og avspasering for å ha mulighet til å sørge for den syke.

Kontaktperson i Menon er Erland Skogli.

Her kan du laste ned hele rapporten.

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo