skip to Main Content

Oppskrift på norsk eksportsuksess

Denne rapporten er en oppsummering av en notat-serie, bestående av tre notater, som Menon Economics har utarbeidet for Sparebanken Vest og Kongsberggruppen om utvikling i norsk eksport.

Bakgrunnen for arbeidet er at Norge over flere år har gjort det betydelig svakere enn våre naboland innen eksport. Samtidig dokumenterer flere rapporter at satsingen i våre naboland er sterkere, mer ambisiøs og mer integrert. I arbeidet har vi derfor konsentrert oss om følgende problemstillinger:

  • Om Norge gjør som Sverige og Danmark på eksportområdet, vil problemet da løses?
  • Etterspør næringslivet i Norge de tjenestene som tilbys av svenskene og danskene?

Oppsummeringsrapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo