skip to Main Content

Opplæringsopplegg i ny framgangsmåte for ikke-prissatte virkninger

På oppdrag for Miljødirektoratet har Menon utarbeidet et opplæringsopplegg for arbeid med ikke-prissatte virkninger i samfunnsøkonomiske analyser.

Utgangspunktet er metoden Menon anbefalte i en rapport fra 2020 samt et oppdatert temahefte for Concept som ble publisert i april 2022. Arbeidet i denne omgang var sentrert rund 1) hvordan få opp gode årsaks-virkningsdiagram for å identifisere samfunnsøkonomiske virkninger og 2) hvordan identifisere antall berørte, påvirkning per berørt og enhetsverdi per berørt.

Dette er et opplegg vi også har mulighet til å gjennomføre for andre aktører/sektorer.

Er dette av interesse? Ta kontakt med partner Heidi Ulstein eller Senioranalytiker Elise Grieg.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo