skip to Main Content

Oppfølging av «Tiltak for å ta vare på truet natur»

Dette er en oppfølging av prosjektet «Tiltak for å ta vare på truet natur» som ble gjennomført i 2018 av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) i samarbeid med NINA, NIVA og NTNU Vitenskapsmuseet. Resultatet var en metodikk for å foreslå tiltak som bedrer statusen til truede arter og naturtyper. MERE utviklet metodikken for vurdering av tiltak og beregning av samfunnsøkonomiske tiltakskostnader og gjennomførte kostnadsberegningene for 124 truede arter og naturtyper.

I dette prosjektet er det gjennomført tiltaksvurderinger for 15 nye naturtyper, og vi har gjennomført kostnadsberegninger med i hovedsak samme metodikk som i 2018. Vi har også foreslått videreutvikling av metodikken.

Rapporten kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo