skip to Main Content

Omstillingsbehov i Møre og Romsdals eksportnæringer

Møre og Romsdal er et av Norges viktigste eksportfylker og står i likhet med resten av landet overfor en betydelig omstilling i årene som kommer. Menon Economics har i den forbindelse analysert omstillingsbehovet hos seks viktige eksportnæringer i fylket.  Disse er maritim næring, sjømatnæringen, petroleumsnæringen, prosessindustrien, ferdigvareindustrien og reiselivsnæringen.

Studien danner et kunnskapsgrunnlag til Møre og Romsdal fylkeskommunes omstillingsprogram for det eksportrettede næringslivet i fylket. Videre presenterer rapporten fire viktige trender som vil ha stor betydning for eksportnæringene i årene som kommer, og gjennom intervjuer har Menon kartlagt hvordan bedriftene er posisjonert inn mot disse trendene. Til slutt gjennomgår studien bedriftenes omstillingsevne ved å analysere data på deres kapitaltilgang, bruk av markedsdata, deres internasjonale nettverk, og samarbeid med forsknings- og utdannelsesmiljøer.

Menons rapport kan du laste ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo