2020 148 2

Omstillingsbehov i Møre og Romsdals eksportnæringer

Møre og Romsdal er et av Norges viktigste eksportfylker og står i likhet med resten av landet overfor en betydelig omstilling i årene som kommer. Menon Economics har i den forbindelse analysert omstillingsbehovet hos seks viktige eksportnæringer i fylket.  Disse er maritim næring, sjømatnæringen, petroleumsnæringen, prosessindustrien, ferdigvareindustrien og reiselivsnæringen.

Studien danner et kunnskapsgrunnlag til Møre og Romsdal fylkeskommunes omstillingsprogram for det eksportrettede næringslivet i fylket. Videre presenterer rapporten fire viktige trender som vil ha stor betydning for eksportnæringene i årene som kommer, og gjennom intervjuer har Menon kartlagt hvordan bedriftene er posisjonert inn mot disse trendene. Til slutt gjennomgår studien bedriftenes omstillingsevne ved å analysere data på deres kapitaltilgang, bruk av markedsdata, deres internasjonale nettverk, og samarbeid med forsknings- og utdannelsesmiljøer.

Menons rapport kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo