2020 Nina 1735 2

Hvilke økonomiske faktorer kan forklare spredningen av fremmede arter til Norge?

Spredning av fremmede arter regnes som en av de viktigste truslene mot biologisk mangfold globalt og i Norge, og de kan medføre store kostnader for samfunnet. I dette prosjektet gir Norsk institutt for naturforskning, NINA, status for spredning av fremmede arter i Norge, og viser hvordan ulike arter kommer inn i landet via ulike spredningsveier. Menon senter for miljø- og ressursøkonomi, MERE, har gjort analyser som viser at økt befolkning, økonomisk vekst, import og reisevirksomhet er viktige faktorer som bidrar til spredning av fremmede arter. Vi ser også hvordan økonomiske faktorer påvirker ulike spredningsveier over tid. Prosjektet er gjennomført for Miljødirektoratet i et samarbeid mellom NINA og MERE.

Rapporten kan leses her

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo