skip to Main Content

Er nytten større enn kostnadene ved opprydding i forurenset sjøbunn?

På bakgrunn av spørsmål i Stortinget, har vi gjennomført en evaluering av midlene som er brukt på å rydde opp i sedimenter og grunn som er forurenset med miljøgifter. Det er brukt over en milliard kroner på slik opprydding i perioden 2006-2018. I dette prosjektet har vi vurdert om pengene er brukt i tråd med hensikten og om gevinstene står i forhold til kostnadene. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet, og i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning.

Rapporten kan lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo