2019 114 2

Er nytten større enn kostnadene ved opprydding i forurenset sjøbunn?

På bakgrunn av spørsmål i Stortinget, har vi gjennomført en evaluering av midlene som er brukt på å rydde opp i sedimenter og grunn som er forurenset med miljøgifter. Det er brukt over en milliard kroner på slik opprydding i perioden 2006-2018. I dette prosjektet har vi vurdert om pengene er brukt i tråd med hensikten og om gevinstene står i forhold til kostnadene. Prosjektet er gjennomført på oppdrag for Miljødirektoratet, og i samarbeid med Norsk institutt for vannforskning.

Rapporten kan lastes ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo