skip to Main Content

Nyttekostnadsvurderinger av tiltak mot spredning av fremmede ferskvannsfisk

Fremmede fiskearter kan ha stor negativ påvirkning i økosystemene de blir spredt til. Det er mange områder som er utsatt for spredning av fremmede arter, kostbart å bekjempe artene når de først har spredd seg, og helt nødvendig å prioritere innsatsen slik at samfunnet får mest mulig igjen for ressursene som settes inn. I denne rapporten har Norsk institutt for naturforskning (NINA) ved hjelp av statistiske modeller predikert sannsynlig spredning av ulike kategorier fremmede ferskvannsfisk 50 år fram i tid. Risikovurderingen gir grunnlag for å vurdere hvilke tiltak som trengs for å hindre spredning. Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har vurdert hvilke områder, fiskearter og tiltakstyper som bør prioriteres, basert på samfunnsøkonomiske nytte-kostnadsvurderinger.

Rapporten fra Nina og Menon senter for miljø- og ressursøkonomi kan du laste ned her.

Kontaktperson i MERE: Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo