skip to Main Content

Nyttekostnadsvurdering for prioritering av innsats mot fremmede arter

Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA) utviklet en metodikk for å vurdere nytte og kostnader ved tiltak mot fremmede arter. Det er stort behov for å prioritere innsatsen på dette området, og bruk av slike nytte-kostnadsvurderinger er fremhevet i Regjeringens tiltaksplan mot fremmede arter (2020-2025). I denne Menon-rapporten har vi gjennomført og samlet analyser for 65 fremmede karplanter, basert på metoden vi har utviklet tidligere. Dette gir et godt grunnlag for videre prioritering av innsatsen på dette området.

MERE står også for det samfunnsøkonomiske grunnlaget i temaheftet: Vanskelige arter og vanskelige valg, som oppsummerer kunnskapsgrunnlaget om fremmede karplanter, tiltak og prioritering.

Kontaktperson i Menon: Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo