skip to Main Content

Nytte og kostnader ved miljø-DNA

DNA-basert metodikk og miljø-DNA tas i stadig større grad i bruk i miljøovervåking og -kartlegging. Miljømyndighetene har derfor behov for mer kunnskap om nytte og kostnader ved bruk av slike metoder, og hva som trengs for å kunne ta metodene i bruk. I denne rapporten starter vi med å se på kostnadene knyttet til å samle inn, ivareta og tilgjengeliggjøre referansemateriale, inkludert DNA-sekvenser, for arter og bestander. Innsamling, dokumentasjon og tilgjengeliggjøring av slikt materiale er helt nødvendig for å kunne ta i bruk DNA-basert metodikk. Deretter diskuterer vi hvilken nytte miljøforvaltningen kan ha av dette materialet. Vi gir også eksempler på bruk av miljø-DNA og DNA-basert metodikk knyttet til ulike miljøkartleggings- og overvåkingsoppgaver og sammenligner kostnader ved bruk av tradisjonelle metoder med DNA-baserte metoder.

Her kan rapporten lastes ned.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo