25. juni 2015

Evaluering av Trøndelag Reiseliv

Menon har evaluert landsdelsselskapet Trøndelag Reiseliv etter organisasjonens relevans, måloppnåelse og effektivitet med fylkeskommunene i Trøndelag som oppdragsgiver. Reiseliv... Les mer