3. april 2017

Digital bioteknologi i Norge

Menon har bistått Senter for Digitalt Liv Norge (DLN) med en undersøkelse om digital bioteknologi i Norge. Hensikten med unders... Les mer

10. mars 2017

Bruker vi for mye på helse?

På oppdrag for Legeforeningen og Norsk Sykepleierforbund har Menon utført en analyse av de offentlige helseutgiftene. Rapporten vurderer på utviklingen i bevilgningene til helses... Les mer