6. april 2016

Ny rapport om offentlige anskaffelser

Hvordan kan staten og kommunene bidra til innovasjon og grønne løsninger når de kjøper varer og tjenester? På oppdrag av NFD og KLD har Menon sett på hvordan offentlige virkem... Les mer

17. februar 2016

Ny rapport om kreativ næring i Norge

I samarbeid med BI Centre for Creative Industries (BI:CCI) har Menon gjennomført en analyse av i Kreativ Næring i Norge. Rapporten definerer den kreative næringen på en ny og fo... Les mer