6. juli 2017

Kulturminnefondets samfunnsnytte

På oppdrag fra Kulturminnefondet har Menon kartlagt fondets samfunnsnytte, med utgangspunkt i samfunnsøkonomisk metode. Vi finner at Kulturminnefondets tilskuddsordning bidrar... Les mer

24. mai 2017

Verdien av norske tiltak for tryggere mat

Rapporten tar for seg to konkrete tiltak i landbruket som sikrer trygg mat: Handlingsplan mot Campylobacter hos slaktekylling og tiltak mot utbredelse av antibiotikaresistente bakte... Les mer