2019 60 2

Nye muligheter i Bergensregionen

I denne analysen studerer Menon, i samarbeid med COWI, effektene en etablering av flere datasentre i Bergensregionen vil ha på sysselsetting, verdiskaping og videre næringsutvikling både i regionen, nærliggende fylker og nasjonalt. Datasentervirksomheter er foretak som driver med lagring og styring av store mengder data. Datasenterindustrien er den kraftkrevende industrien som vokser raskest i verden akkurat nå, og i årene som kommer forventes det etablering av flere slike sentre i Norge.

Bergensregionen har gode forutsetninger for å imøtekomme det datasenterbransjen etterspør. I regionen er det mye fornybar energi, et bredt næringsgrunnlag, samt relevant bygg-, anleggs- og prosjekteringskompetanse som kan anvendes. Den fornybare kraftforsyning til industrielle formål som datasentre er også konkurransedyktig på pris og ikke minst forutsigbar i et lengre perspektiv. Regionen har dessuten sterke næringer som olje, gass, fornybar energi, maritim – og marin næring. Dette er næringer som har personell med kompetanseområder som kan overføres til datasenternæringen, noe som sannsynliggjør datasentrenes evne til å tiltrekke seg kvalifisert arbeidskraft.

Vi analyserer et scenario som beskriver en ønsket utvikling frem mot 2035 hvor det totalt etableres 12 ulike datasentre i Bergensregionen. Bergensregionen består av 22 kommuner, og de aktuelle datasentrene vil spres utover 10 av disse. Siden regionen likevel er å betrakte som en felles bo- og arbeidsregion, vurderer vi verdiskaping- og sysselsettingseffektene i alle 22 kommuner, men tabeller og figurer vil fokusere på de 10 vertskapskommunene. Totalt vil de antatte datasenteretableringene medføre investering- og bygge kostnader på mer enn 12 milliarder kroner. I tillegg kommer 42 milliarder i energikostnader, IT-utstyr og drift. I løpet av en analyseperiode på 15 år resulterer dette i 12 000 sysselsatte og 2,8 milliarder.

Analysen presenteres på et frokostmøte 17. januar i Bergen i regi av Greenbyte. GreenByte er fasilitator for datasenteretableringer i Bergensregionen. BKK, Vestland fylkeskommune og Invest in Bergen samarbeider om GreenByte.

Rapporten fra Menon og Cowi kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo