Haugesundregionen Forside

Ny studie om vekstpotensialet i Haugesundregionen

I denne rapporten ser Menon nærmere på samspillet mellom Haugesund (by) og ni omkringliggende kommuner (Karmøy, Tysvær, Sveio, Vindafjord, Utsira, Bokn, Etne, Sauda og Suldal). Rapporten ser spesielt på om det finnes et forbedringspotensial i den samhandlingen som foreligger i dag som kan påvirke regionens økonomiske vekst over tid. Studien er en del av det nasjonale byregionprogrammet.
Studien viser at Haugesund er en tydelig motor i regionen. Størst vekst finner vi i kommunene i nær tilknytning til by-regionen og folk bor i omlandet og jobber i bykommunen. Befolkningsvekstenhar vært langt lavere i de mindre sentrale omlandskommunene enn i de mer befolkningsrike kommunene nærmere Haugesund. Næringssammensetningen i regionen er forholdsvis todelt. Mens Haugesund, Karmøy, Vindafjord og Tysvær er senter for en sterk petromaritim klynge, har de andre kommunene ikke tatt del i dette. Isteden er de i større grad kjennetegnet ved andre næringer som bygg og anlegg og enkelte hjørnesteinsbedrifter. Studien viser også at jo lengre vekk fra Haugesund vi kommer, desto flere flytter helt ut av regionen – noe som kan tyde på at kommunene som ligger lengst unna har en svakere tilknytning til byen. Kommunene i Haugesundregionen er del av flere konstellasjoner med til dels ulik agenda og fokus. I tillegg ligger regionen i randsonen av to fylkesplaner. Denne massive konstellasjonsorienteringen tror vi tar bort fokuset om å skape en sterk Haugesundregion og kan være en årsak til at regionen fremstår som regionen «i midten» og ikke Haugesundregionen.

Rapporten kan lastes ned her. For spørsmål eller kommentarer kontakt Anne Espelien.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo