2020 85 2

Kan Norge tette eksportgapet?

På oppdrag fra Eksportkreditt har Menon kartlagt utsiktene til norsk eksport, og hvordan virkemidlene for næringsfremme i utlandet kan bidra til å øke norsk eksport fremover. Rapporten undersøker de viktigste kjennetegnene for norsk eksport og hvordan eksporten har utviklet seg over tid sammenlignet med andre nordeuropeiske land, med et særlig fokus på Sverige og Danmark. Undersøkelsen viser at Norge bruker mindre ressurser og er mindre ambisiøse enn de andre skandinaviske landene.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo