Sea Wave In The Atlantic Ocean During Storm.

MRE-system og indikatorer for lokal klimatilpasning

Innsatsen for å tilpasse seg klimaendringer vil i stor grad skje på lokalt nivå. For å styrke dette arbeidet, har Menon Economics, på oppdrag for Miljødirektoratet, utviklet et forslag til måle-, rapporterings- og evalueringssystem (MRE-system) og meny av indikatorer for å måle kommunenes klimatilpasningsinnsats. Dette forslaget er utarbeidet i samarbeid med kommunene Oslo, Bergen og Kristiansand.
Rapporten kan lastes ned her.