2018 116 2

Metodikk for prioritering av tiltak mot fremmede arter

I 2007 ble det utarbeidet en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (KLD 2007). I 2018 startet arbeidet med en samlet, prioritert tiltaksplan mot fremmede skadelige arter som vil bli ferdigstilt i 2019, hvor tiltak blir ytterligere konkretisert.

Fremmede arter kan påvirke naturmangfoldet og ha betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. En sentral oppgave for forvaltningen er å prioritere ressurser til forebyggende eller skadereduserende tiltak. Denne rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, vil inngå i forvaltningens arbeid med å peke ut fremmede arter som bør prioriteres ut fra en vurdering av noen relevante virkninger for miljø og samfunn.

Hovedformålet med dette oppdraget var å utarbeide forslag til en metodikk som skal bidra til et bedre og bredere grunnlag for å identifisere hvilke fremmede arter forvaltningen bør prioritere når relevante virkninger for natur og samfunn tas i betraktning. I oppdraget utarbeidet vi kriterier og en fremgangsmåte for å identifisere fremmede arter som bør gis forvaltningsprioritet og anvendte deretter disse kriterier og fremgangsmåte for å identifisere fremmede arter som bør gis høy prioritet i forvaltningens arbeid mot fremmede arter. Rapporten kan lastes ned her .

Prosjektet er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE), i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kontaktperson i Menon er partner Kristin Magnussen

Rapporten omtales også hos Miljødirektoratet

 

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo