skip to Main Content

Metodikk for prioritering av tiltak mot fremmede arter

I 2007 ble det utarbeidet en tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter (KLD 2007). I 2018 startet arbeidet med en samlet, prioritert tiltaksplan mot fremmede skadelige arter som vil bli ferdigstilt i 2019, hvor tiltak blir ytterligere konkretisert.

Fremmede arter kan påvirke naturmangfoldet og ha betydelige samfunnsøkonomiske konsekvenser. En sentral oppgave for forvaltningen er å prioritere ressurser til forebyggende eller skadereduserende tiltak. Denne rapporten, som er skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, vil inngå i forvaltningens arbeid med å peke ut fremmede arter som bør prioriteres ut fra en vurdering av noen relevante virkninger for miljø og samfunn.

Hovedformålet med dette oppdraget var å utarbeide forslag til en metodikk som skal bidra til et bedre og bredere grunnlag for å identifisere hvilke fremmede arter forvaltningen bør prioritere når relevante virkninger for natur og samfunn tas i betraktning. I oppdraget utarbeidet vi kriterier og en fremgangsmåte for å identifisere fremmede arter som bør gis forvaltningsprioritet og anvendte deretter disse kriterier og fremgangsmåte for å identifisere fremmede arter som bør gis høy prioritet i forvaltningens arbeid mot fremmede arter. Rapporten kan lastes ned her .

Prosjektet er gjennomført av Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE), i samarbeid med Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Kontaktperson i Menon er partner Kristin Magnussen

Rapporten omtales også hos Miljødirektoratet

 

 

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo