skip to Main Content

MERE Økonomi-økologi- publisering

Forskere i Menon senter for miljø- og ressursøkonomi (MERE) har nettopp publisert to vitenskapelige artikler i skjæringspunktet økonomi og økologi i  internasjonale journaler. Arbeidet er gjennomført i samarbeid med kollegaer i Norsk institutt for naturforskning, NINA og Universitetet i Bergen, basert på prosjekter som er gjennomført for Miljødirektoratet, og med direktoratets støtte til publisering. I begge prosjekter har NINA stått for den naturvitenskapelige kunnskapen, mens MERE har bidratt med den miljø- og samfunnsøkonomiske tilnærmingen.

Den ene artikkelen gjelder utvikling av en samfunnsøkonomisk nytte-kostnadsanalyse for prioritering av innsats mot fremmede arter i NeoBiota, og kan leses her. 

Den andre er publisert i Biological Conservation og gjelder prioritering av tiltak og samfunnsøkonomisk tiltaksanalyse for å ivareta truede arter og truede naturtyper og kan leses her.

Kontaktperson i Menon er ansvarlig partner i MERE; Kristin Magnussen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo