Business Insights And Opinions, Three Businesses Holding A Report Stand Next To A Magnifying Glass

Menons satsing på forskning bærer frukter

Menons kompetanse på miljø- og samfunnsøkonomi verdsettes høyt av Forskningsrådet og samarbeidspartnere i institutt- og universitetssektoren. Menon har i samarbeid med andre forskningsmiljøer nylig fått tildelt tre store, flerårige forskningsprosjekter med totalt budsjett på nær 40 millioner kroner.

Det første prosjektet, i samarbeid med Vestlandsforskning og NGI, har som mål å utvikle metoder og verktøy for bedre å ivareta klimarisiko i vegsektoren, og bidra til at disse implementeres i vegforvaltningen. Prosjektet er et innovasjonsprosjekt der Statens vegvesen og Nye Veier deltar finansielt og faglig.

Det andre prosjektet, i samarbeid med Forskningsavdelingen i SSB, NIBIO, NMBU, NINA og Ruralis, skal undersøke effekter av klimaendringer på landbruk og kulturlandskap. Her skal en både se på markedsgoder som matproduksjon, men også betydning for kollektive miljøgoder og lokal livskvalitet. Det en type prosjekt som skal bidra til å flytte den internasjonale forskningsfronten og søknaden oppnådde en score på 7 av 7 i vurderingen av faglig kvalitet.

Det tredje prosjektet, i samarbeid med Forskningsavdelingen i SSB, NMBU og NINA, skal undersøke samfunns- og miljøøkonomiske utfordringer og avveininger i arealbruk, med særlig vekt på vindkraft, hyttebygging og skogforvaltning. Dette er et kompetanse- og samarbeidsprosjekt der forsknings- og utredningsmiljøene skal samarbeide med forvaltning og ulike brukere for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv.

 

Kontaktpersoner er Annegrete Bruvoll (første prosjekt) og Henrik Lindhjem (de to siste prosjektene).

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo