skip to Main Content

Menons prognoser for norsk reiseliv mot 2030

I denne rapporten vurderer Menon hvordan norsk reiselivsnæring vil utvikle seg mot 2030. Rapporten er skrevet høsten 2023, det første året etter at koronapandemien er tilbakelagt. Markedene er tilbake, og en svak norsk krone har ført til at Norgesreiser har blitt vesentlig rimelige for både nordmenn og utlendinger relativt til våre konkurrentland. Samtidig påvirkes reiselivsnæringen av en rekke eksterne faktorer. Den viktigste er klimaendringene som både stiller krav til utslippsreduksjoner og til klimatilpasninger. Andre bærekraftdimensjoner får også stadig større oppmerksomhet. Det gjelder spesielt bevaring av naturgoder og bevisstheten om bærekraftig besøksforvaltning.

Menon har bygget en prognosemodell for alle fem reiselivsbransjer, med separate prognoser for de viktigste kundesegmentene.

De viktigste resultatene kan oppsummeres i følgende punkter:

  1. Den samlede reiselivsomsetningen vil ende på nesten 250 milliarder kroner i 2023. Det betyr at næringens inntekter er 10 prosent høyere enn før pandemien målt i faste kroner. Den sterke veksten skyldes blant annet svak norsk krone, økt reiselyst og betalingsvilje i markedet etter pandemien og en underliggende veksttrend for naturbaserte opplevelser.
  2. Våre prognoser tilsier at reiselivsomsetningen skal øke til 330 milliarder kroner i 2030, målt i faste 2023-kroner. Veksten vil være særlig sterk innen natur- og kulturbaserte opplevelser og serveringstjenester, men også transport og overnatting vil oppleve høy vekst mot 2030.
  3. Den aller høyeste veksten kommer trolig i eksportmarkedene. Våre prognoser tilsier at eksportinntektene vil ende på 66 milliarder kroner (faste 2023-kroner), en vekst på 67 prosent fra 2019-nivå.

Arbeidet er gjennomført uten ekstern finansiering, og her kan du laste ned rapporten.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo