SVV

Menon med på lansering av Håndbok V712

Statens vegvesens håndbok i samfunnsøkonomiske analyser og konsekvensanalyser, V712, er revidert, og ny versjon foreligger i 2018. Håndboka presenterer metoder for bruk ved planlegging og utredning av veiprosjekter og transportsystemet for øvrig. Veilederen brukes også flittig av andre sektorer og i andre sammenhenger. Den 6. juni var det stort lanseringsseminar for håndboka på Gardermoen der alle kapitler ble gjennomgått med vekt på endringer siden forrige versjon. Menon-partner Kristin Magnussen har vært redaktør for den reviderte utgaven, som hun var ved forrige revisjon i 2014, og stod for flere av presentasjonene på seminaret.