SVV

Menon med på lansering av Håndbok V712

Statens vegvesens håndbok i samfunnsøkonomiske analyser og konsekvensanalyser, V712, er revidert, og ny versjon foreligger i 2018. Håndboka presenterer metoder for bruk ved planlegging og utredning av veiprosjekter og transportsystemet for øvrig. Veilederen brukes også flittig av andre sektorer og i andre sammenhenger. Den 6. juni var det stort lanseringsseminar for håndboka på Gardermoen der alle kapitler ble gjennomgått med vekt på endringer siden forrige versjon. Menon-partner Kristin Magnussen har vært redaktør for den reviderte utgaven, som hun var ved forrige revisjon i 2014, og stod for flere av presentasjonene på seminaret.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo