skip to Main Content

Menon-notat om eiendomsskatt i Oslo

Menon Business Economics har fått i oppdrag av Oslo Høyre om å skaffe til veie tallgrunnlag som viser hvordan Arbeiderpartiets forslag om eiendomsskatt påvirker skatteinnbetaling for ulike typer husholdninger i byen.
Av 318 000 husholdninger i Oslo per 2013 er det 48 800 husholdninger som eier primærboliger med en ligningsverdi over 1,25 millioner kroner. Ser man bort i fra husholdninger som leier bolig (119 000) ville 25 prosent av husholdningene i Oslo omfattes av eiendomsskatten hadde den blitt innført i 2013 i henhold til Arbeiderpartiets forslag. 75 prosent av husholdningenes primærboliger var under bunnfradraget på 1,25 millioner kroner i ligningsverdi.

Av de 48 800 husholdningene som omfattes av eiendomsskatten hadde i underkant av 4 650 husholdninger en samlet inntekt på under 500 000 kroner i 2013, altså omtrent 10 prosent av husholdningene som omfattes av eiendomsskatten.

Av de 48 800 husholdningene som omfattes av eiendomsskatten hadde 2 925 husholdninger en samlet inntekt på under 400 000 kroner i 2013, altså omtrent 6 prosent av husholdningene som omfattes av eiendomsskatten, mens 613 husholdninger hadde en samlet inntekt på under 200 000 kroner i 2013, altså omtrent 1,3 prosent av husholdningene som omfattes av eiendomsskatten.

Da eiendomsskatten ikke justeres for husholdningenes inntektsnivå vil den prosentvise skatteøkningen falle med inntekt innenfor hvert intervall av boligverdi. Medianhusholdninger i grupper med under 200 000 kroner i samlet inntekt og som eier primærboliger med en verdi av 1,75 millioner kroner og mer, vil få omtrent 30-40 prosents økning i skatteinnbetaling. Medianhusholdninger i grupper hvor samlet inntekt er mellom 200000-300000 kroner og som eier primærboliger med en verdi av 1,75 millioner kroner og mer, vil få en økning på omtrent 12-28 prosent.

Antallet husholdninger som ligger i husholdningsgruppene hvor medianhusholdningen får en prosentvis økning i skatteinnbetalingen på over ti prosent, summerer seg til 1208 husholdninger, det vil si 2 prosent av hushold-ningene som omfattes av Arbeiderpartiets skatteforslag. 1090 husholdninger, eller 91 prosent av de nevnte husholdningene, har mindre enn 500 000 kroner i samlet inntekt. Ellers er 24 prosent av husholdningene med inntekt under 500 000 kroner som omfattes av eiendomsskatten i husholdningsgrupper hvor medianhushold-ningen vil få en økning i skatteinnbetalingen på over ti prosent.

Notatet kan leses i sin helhet her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo