skip to Main Content

Menon inviterer til frokostmøte

Lansering av ny rapport om samfunnskostnadene knyttet til overvekt og fedme

Sted: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, Oslo
Tid:  Onsdag 14. juni 2023, kl. 08.30 – 11.00

Det har den siste tiden vært mye debatt om hvordan vi som samfunn håndterer folkehelseutfordringen knyttet til overvekt og fedme. Onsdag 14. juni  lanseres en ny rapport som viser hvor store konsekvensene er på et samfunnsnivå. Arbeidet med rapporten er finansiert av Novo Nordisk.

Overvekt og fedme er en risikofaktor for en rekke alvorlige sykdommer. Når 6 av 10 nordmenn i den voksne befolkningen har overvekt eller fedme får dette store konsekvenser: Det betyr mange tapte gode leveår for de som rammes, økt ressursbruk i helsevesenet og tapt verdiskaping. På lanseringen av rapporten presenteres en oppdatert beregning av de samlede samfunnskostnadene. Beregningene viser at overvekt og fedme i dag utgjør en av de største folkehelseutfordringene i Norge.

På seminaret vil vi fokusere på særlig to tema:
1. Hvordan overvekt og fedme som risikofaktor bidrar til sykdom, og konsekvensene av dette.
2. Hvordan vi kan gå fra å se på dette helseproblemet som et individuelt ansvar, og til å diskutere dette som et samfunnsproblem på linje med andre store sykdoms- og helseutfordringer.

Program for arrangementet:

  • 08.30-09.00: Frokost
  • 09.00-09:10: Velkommen og innledning ved Erland Skogli (partner i Menon Economics)
  • 09.10-09.40: Menon legger frem resultatene fra ny rapport om samfunnskostnader knyttet til overvekt og fedme
  • 09:40-10.15: Innlegg fra Jøran Hjelmesæth (seksjonsoverlege) og Jonas Minet Kinge (seniorforsker, FHI)
  • 10.15-10.45: Panelsamtale med Erlend Svartdal Bøe (Helse- og omsorgskomiteen, Høyre), Mari-Mette Graff (Landsforeningen for Overvektige) og Jøran Hjelmesæth. Tema: «Hvor stort ansvar skal samfunnet ta?»

Påmelding til frokostmøtet

Er det noe du lurer på, ta kontakt med Caroline Vinter.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo