skip to Main Content

Menon har publisert to artikler i fagmagasinet Hjorteviltet

De siste årene har Menon jobbet med å øke kunnskapsgrunnlaget for dagens hjorteviltforvaltning. Vårt bidrag handler om å anvende samfunnsøkonomifaget til å øke kunnskapsgrunnlaget rundt hva jakt og friluftsliv betyr for de personer som utøver aktivitetene og bidra med en samfunnsøkonomisk perspektiv på de viktige avveiningene og utfordringene i forvaltningen.

Den første artikkelen oppsummerer fem grep for å forbedre hjorteviltforvaltningen i Norge. Artikkelen bygger på evalueringen av «Strategi for forvaltning av hjortevilt» fra 2009 som Menon Economics, Høgskolen i Innlandet og Norskog har gjennomført for Miljødirektoratet. I evalueringsarbeidet har vi støttet oss på en gruppe med eksperter på hjortevilt. Selv om få tiltak er fulgt opp i tråd med strategien, er flere mål nådd. Mange av de store utfordringene i forvaltning av hjortevilt virker imidlertid å være de samme i dag som i 2009. Det er blant annet fortsatt lav produktivitet i mange stammer, det er ikke åpenbart at det er mer samarbeid over kommune-, fylkes- eller landegrenser, det virker å være behov for økt samarbeid mellom grunneiere, viltpåkjørsler er omtrent på samme nivå, det er fortsatt ikke klart hva bestands­nivåene bør ligge på, og vi har fortsatt utfordringer med beite- og skogskader. Vi mener det er behov for en ny strategiprosess og å iverksette tiltak for å håndtere utfordringer. Evalueringsrapporten kan lastes ned her.

Den andre artikkelen oppsummerer den samfunnsøkonomiske verdien av elgjakt for elgjegere i Norge. Artikkelen bygger på et prosjekt Menon har gjennomført for Statskog, med samme tittel. Basert på en spørreundersøkelse av 10 prosent av norske elgjegere, egen jaktdeltakelse, gjennomgang av relevant litteratur og analyse av tilgjengelig statistikk, anslår vi at den samfunnsøkonomiske verdien av all elgjakt for elgjegerne i Norge er 1,1 milliarder kroner for jaktsesongen 2019-2020. Utredningen kan lastes ned her.

Artiklene i fagmagasinet Hjorteviltet kan leses her (forutsetter abonnement).

Kontaktperson i Menon er Simen Pedersen

 

Foto er tatt av Johan Trygve Solheim ved Norsk Hjortesenter.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo