skip to Main Content

Menon har evaluert SIVA Eiendom

På vegne av Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har Menon evaluert Sivas eiendomsvirksomhet gjennom perioden 2004-2013. Konklusjonen er at eiendomsvirksomheten har vært, og fremdeles er, et relevant offentlig virkemiddel for næringsutvikling. Menon mener at Sivas risikoprofil er forsvarlig utformet og at den kan økes noe. Videre mener vi at det er rom i Statsstøtteregelverket for å redusere avkastningskravet med minst 100 punkter.

Menon anbefaler at fortsatt satser på kunnskaps- og forskningssentre med vekt på å stimulere til økt verdiskaping gjennom å fasilitere samhandlingsaktiviteter mellom leietakere. Vi anbefaler videre at investeringer i næringsbygg må begrunnes i asymmetrisk informasjon om leiemarkeder og/eller om annenhåndsverdi. Investeringer i single purpose industribygg bør begrunnes i varig reduksjon i arbeidsledighet.

For spørsmål eller kommentarer til evalueringen kontakt partner Erik W. Jakobsen
Rapporten kan i sin helhet lastes ned her.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo