skip to Main Content

Menon har ansatt Rune Nellemann

Rune Goul Nellemann har en MSc i Internasjonal Politisk Økonomi fra London School of Economics and Political Sciences (LSE) (2015) og en bachelor i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo.
Rune skrev sin masteroppgave om sammenhengen mellom korrupsjon, regimetype, og investeringsavgjørelsene til statseide internasjonale fond. Han har erfaring fra DNB, samt internasjonal erfaring som frivillig for de Forente Nasjoner (FN) og Utenriksdepartementet.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo