skip to Main Content

Menon bistår skatteetaten med Strategi 2030

Offentlige virksomheter står overfor en omverden kjennetegnet av økt usikkerhet og kompleksitet som stiller krav både til innhenting av ny kunnskap og raskere beslutningsprosesser. Å forstå hvordan man som offentlig virksomhet best kan realisere sitt samfunnsoppdrag i fremtiden kan være utfordrende. Vi opplever det som viktig og meningsfylt å kunne bistå i dette arbeidet, og har styrket vår satsing på strategisk rådgivning mot offentlig sektor blant annet gjennom ansettelsen av Renate Enemark Bergersen som leder for satsingen og gjennom å knytte til oss Christine Meyer og Bjørn T. Grydeland som assosiert partner.
Blant mange spennende oppdrag innen strategi og virksomhetsutvikling i løpet av høsten, er vi spesielt stolte av å ha  bidratt i Skatteetatens arbeid med ny virksomhetsstrategi frem mot 2030. Dette har vært en svært spennende prosess der vi har fått gleden av å jobbe tett med engasjerte og kunnskapsrike ledere og medarbeidere fra Skatteetaten. Noe av det som har kjennetegnet prosessen har vært en fruktbar kombinasjon av solide kunnskapsgrunnlag og en involverende prosess, som har gitt felles forståelse for etatens omverden og strategiske handlingsrom.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo