skip to Main Content

Menon bidrar til å trekke evalueringsresultater videre til forskningspublikasjoner

Evalueringen av utbyggingen av E6 i Østfold er trukket videre til artikkel i Accident Analysis and Prevention.

Resultatene fra det vitenskapelige arbeidet viser at antall drepte eller alvorlig skadde ble kraftig redusert. Det viser også relativt små endringer i antall ulykker og antall lettere skadde. Motorveien ser dermed ut til å ha redusert alvorlighetsgrad på ulykkene, men ikke antallet ulykker.

Det er Rune Elvik i Transportøkonomisk Institutt som er hovedforfatter, med evalueringsteamet fra Menon Economics og Morten Welde ved NTNU som medforfattere.

For nærmere om evalueringen eller den vitenskapelige artikkelen, ta kontakt med Heidi Ulstein.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo