2020 USN

Menon med bidrag i rapport om “Gjenreisning og vekst for norsk reiselivsnæring”

Den norske reiselivsnæringen er i sin største krise noensinne. Store deler av næringen har vært nedstengt siden 12. mars. Situasjonen 2 ½ måneder senere er stengte grenser mot utlandet og bråbrems i norsk økonomi. Den delen av næringen som har åpnet, har redusert kapasitet pga. smittevern. Kombinasjonen av korona genererte faktorer har gitt en situasjon som næringen og myndighetene må håndtere kraftfullt og raskt fremover.
Denne rapporten gir en status over den økonomiske situasjonen i næringen (kapittel 1), prognose for 2020-2021 (kapittel 2), begge forfattet av Erik W. Jakobsen, Menon. Kapittel 3 gir et internasjonalt perspektiv på norsk reiseliv og norsk sommer 2020, forfattet av Kåre Sandvik. Kapittel 4 gir en anbefaling til tiltaksområder som vil være sentrale i å gjenreise og videreutvikle den norske reiselivsnæringen fremover. Denne er skrevet av Per-Arne Tuftin og Kåre Sandvik i fellesskap.

Rapporten er første leveranse i Norsk Reiselivs prosjekt «FoU-agenda for gjenreisning og vekst i norsk reiseliv 2020-2024», finansiert av Forskningsrådet (312862/O90).

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo