Christine 2

Menon har ansatt Christine B. Meyer som assosiert partner

Menon har ansatt Christine B. Meyer som assosiert partner.  Christine inngår i Menons team for strategi og virksomhetsutvikling i offentlig sektor, og vil være en sterk bidragsyter i Menons arbeid for å bedre offentlig tjenesteproduksjon.

Menon er stolte av å ha fått en kapasitet som Christine B. Meyer på laget. Ved siden av sterk relevant forskningsmessig kompetanse, er også hennes erfaring som toppleder i Konkurransetilsynet og SSB svært verdifull. Like verdifull er hennes erfaring som statssekretær og byråd for helse og finans i Bergen.

Christine arbeider som assosiert partner i Menon parallelt med hennes stilling som professor i strategi ved Norges handelshøyskole.

Christine startet i arbeidet som assosiert partner i Menon i februar 2021.

 

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo