Cows, Head And Body Up Standing Against A Clear Blue Sky And Looking At The Camera And Away. The Background Is A Clear Blue Sky.

Megatrender – hvordan vil de påvirke landbruket?

Menon har i  denne rapporten vurdert hvordan fem globale megatrender vil påvirke jordbruk og matproduksjon. Vi finner det sannsynlig at omsetningen i matindustrien vil øke, dels som følge av økonomisk vekst og økonomisk vekst, og dels som følge av mer vektlegging av kvalitet og helsemessige aspekter ved matproduksjonen.  Vi beregner effekten i tre scenarier for jordbruk og matindustri.

Rapporten kan du laste ned her.

Ved spørsmål, ta kontakt med Sveinung Fjose

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo