skip to Main Content

Markedsmuligheter i reiselivsnæringen i Nord-Norge etter korona

Menon har i denne rapporten beregnet tap av inntekter og arbeidsplasser i reiselivsnæringen i Nord-Norge i 2020, 2021 og 2022.

Tapene er brutt ned på kundesegmenter (utenlandske gjester, norske gjester og lokalbefolkning) og på bransjer (overnatting, servering og aktiviteter/kultur). For næringen som helhet har vi beregnet det direkte tapet til 4,5 milliarder kroner og 5640 arbeidsplasser i 2020. Da er ikke ringvirkningene, det vil si de indirekte tapene hos næringens leverandører, inkludert. Vi har også beregnet tap av verdiskaping og arbeidsplasser for 26 enkeltkommuner.

Tromsø er hardest rammet, med et beregnet bortfall på om lag 2200 arbeidsplasser i reiselivsnæringen. I denne kommunen er også ringvirkningene beregnet. Vi anslår at mer enn 1100 arbeidsplasser hos næringens leverandører faller bort i 2020.

Menons rapport kan du se her.

Kontaktperson i Menon er Erik Jakobsen

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo