skip to Main Content

Maritim Verdiskapingsbok 2016 lansert i ny drakt

Menon har utarbeidet en ny maritim verdiskapingsrapport for Maritimt Forum. Rapporten dokumenterer en vekst i verdiskapingen til maritim næring på 10 prosent fra 2013 til 2014. I 2013 økte næringens samlede verdiskaping til 188 milliarder kroner og sysselsettingen nådde 110 000 ansatte. Samtidig er næringen nå på vei inn i et mer krevende farvann med lav og usikker økonomisk vekst globalt og en fallende oljepris som særlig påvirker den offshorerettede delen av næringen. I år vil rapporten ikke trykkes fysisk, men tekst og data kan hentes fra en egen nettside.

Den maritime klyngen er fortsatt svært viktig for norsk økonomi. Næringen står bak en tredjedel av Norges totale eksport når oljeselskapenes eksport holdes utenfor. Med en samlet verdiskaping på over 185 milliarder kroner og mer enn hundre og ti tusen personer ansatt i Norge, er den også blant landets største og viktigste næringer.

Den maritime næringen i Norge er en global kompetansebasert næring med en sterk posisjon i markeder over hele verden. Norsk-kontrollerte rederier eier om lag seks prosent av verdiene i verdens skipsflåte, og norske maritime selskaper er verdensledende på en lang rekke områder. Skipsfinansiering, bygging av skipsutstyr, frakt av kjemikalier og systemer for dynamisk posisjonering er noen eksempler. I tillegg står norske bedrifter og kunnskapsaktører bak en kontinuerlig strøm av innovasjoner i skipsdesign, fremdriftssystemer, utstyr og tjenester. Mange av innovasjonene bidrar til miljø- og klimaforbedringer.

Henvendelser angående Maritim verdiskapingsbok kan rettes til partner Erik Jakobsen eller senioranalytiker Christian Svane Mellbye.

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo