2020 87 2

Lokale virkninger av vindkraft

Det er for tiden stort engasjement rundt vindkraft og virkninger for berørte lokalsamfunn. Likevel er det fortsatt liten dokumentert kunnskap om lokale virkninger av vindkraft i Norge. Menon og NINA har i dette forprosjektet drøftet prinsipielle og praktiske metoder for å analysere lokale virkninger av vindkraftanlegg i Norge. Rapporten illustrerer metodiske muligheter og utfordringer gjennom å bruke vindkraftverket på Lista i Agder som case. Til slutt skisseres et mulig opplegg for videre forskningsarbeid basert på forprosjektet. Rapporten tydeliggjør det store behovet for mer kunnskap både om situasjonen før, under og etter bygging av vindkraftverk, for bedre å forstå og dokumentere lokale virkninger.

Rapporten kan du laste ned her.

Rapporten er også publisert som ekstern rapport hos NVE som var oppdragsgiver i dette prosjektet.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link
Outfit Ideas

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo