2018 99 2

Lokal klimatilpasning

Erfaringer fra arbeid med klimatilpasningsstrategier i Oslo, Sandefjord og Kristiansand

Klimaet er i endring og kommunen står i førstelinjen i møtet med konsekvensene. Investeringer i dag for å forberede og tilpasse seg til endringene kan skape store framtidige besparelser, for kommunen, dens innbyggere og næringsliv. Helhetlig planlegging for å møte gradvise endringer i klima samt økt risiko og omfang av ekstremhendelser er viktig for å identifisere de riktige investeringene. Denne rapporten oppsummerer arbeidet med tre slike arbeider. Formålet er å dele erfaringer som kan være til nytte for andre kommuner.

Rapporten kan du laste ned her.

Tech Hacks, News and Tutorialslearn blogging and seo computer and windows tricks website development in lahoreDownload Movies, TV Series, Softwares, Games, Tutorials and much more with 1 Click Direct Download Link

Kontakt oss

MENON ECONOMICS


Telefon: +47 909 90 102
E-post: post@menon.no
Adresse: Sørkedalsveien 10 B, 0369 Oslo